Prawo Usługi

Gdzie można ogłosić upadłość?

Gdzie można ogłosić upadłość?

Gdzie można ogłosić upadłość? Ogłoszenie upadłości kojarzy się większości osób z bankructwem, brakiem środków na zaspokojenie potrzeb finansowych kontrahentów czy opłacenie pracowników. Niestety wielu przedsiębiorców nie wie, gdzie się udać, aby ogłosić upadłość. Mając to wszystko na uwadze, przygotowaliśmy ten artykuł. Bardzo dokładnie wyjaśniamy, gdzie można ogłosić upadłość firmy. Zapraszamy do uważnej lektury!

Gdzie ogłosić upadłość – najważniejsze informacje

Są plusy i minusy prowadzenia firmy. Niewątpliwą zaletą bycia przedsiębiorcą jest możliwość samodzielnego ustalania swoich dochodów. Od naszej pracy zależy, czy uda nam się odnieść sukces w tej branży i jakie dochody możemy zarobić. Oczywiście w niektórych przypadkach przedsiębiorca może stać się czasowo niewypłacalny. Warto jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach upadłość może przybrać tak niebezpieczne formy, że konieczne jest ogłoszenie upadłości firmy. Gdzie mogę ogłosić upadłość? co robić?

Zanim krok po kroku opiszemy obowiązujące procedury, pokrótce omówimy najważniejsze podstawy prawne ogłoszenia upadłości. Podstawą prawną upadłości firmy jest „Prawo upadłościowe” uchwalone 28 lutego 2003 roku. Prawo upadłościowe było w ostatnich latach kilkakrotnie nowelizowane. Nowelizacje z 2014 i 2019 roku wprowadziły najistotniejsze zmiany w prawie upadłościowym.

W przepisach Kodeksu upadłościowego znajdziemy informacje o tym, jaka jest podstawa ogłoszenia upadłości, jak powinno przebiegać postępowanie upadłościowe i jakie skutki będzie miało jego przeprowadzenie. Kto ma prawo ogłosić upadłość spółki? Niektórzy właściciele firm uważają, że tylko duże korporacje mogą ogłosić upadłość. Nic bardziej mylnego. Prawo do ogłoszenia upadłości dotyczy zarówno dużych firm, jak i małych jednoosobowych działalności gospodarczych.

Kiedy firma powinna ogłosić upadłość?

Gdzie można ogłosić upadłość?
Gdzie można ogłosić upadłość?

Kiedy i gdzie należy ogłosić upadłość firmy? Podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości przez firmę jest utrata płynności finansowej. Jeśli właściciel zdaje sobie sprawę, że jest całkowicie niewypłacalny, powinien jak najszybciej rozważyć ogłoszenie upadłości zarządzanej przez siebie firmy. Wiele zależy też od charakteru prowadzonej działalności i przyczyny upadłości.

Przedsiębiorca często będzie chwilowo bankrutował z powodu nieotrzymania zapłaty od jednego z kontrahentów, co z kolei wpływa na to, że przedsiębiorca nie ma środków na spłatę swoich długów wobec innych dostawców.

Wniosek o upadłość należy złożyć w ciągu co najmniej trzech miesięcy od daty pierwszego niewywiązania się ze zobowiązań. Trzymiesięczny okres oznacza, że ​​upadłość jest już trwała i długotrwała, a więc miała już bardzo niekorzystne konsekwencje dla firmy. Gdzie mogę ogłosić upadłość? Aby ogłosić upadłość firmy należy wystąpić do sądu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Warto zaznaczyć, że sąd ma prawo odrzucić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w spłacie zadłużenia przedsiębiorcy jest krótsze niż 90 dni.

Gdzie zgłosić upadłość firmy?

Gdzie mogę ogłosić upadłość? Wielu przedsiębiorców ma poważne pytania dotyczące tego, gdzie złożyć wniosek o upadłość. Warto wspomnieć, że przepisy polskiego prawa upadłościowego bardzo jasno określają, jak powinna wyglądać procedura ogłoszenia upadłości przez spółkę.

Gdzie zatem można ogłosić upadłość firmy? Wniosek o upadłość spółki należy złożyć w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności spółki. Projekt przewiduje również, że nie tylko dłużnicy mogą ogłosić upadłość spółki. Okazuje się, że wszyscy jej wierzyciele są również uprawnieni do złożenia wniosku o upadłość danej firmy.

Czy zwlekać z ogłoszeniem upadłości?

Eksperci prawa upadłościowego podkreślają, że zwlekanie ze złożeniem wszystkich niezbędnych dokumentów nie jest dobrym rozwiązaniem. W Kodeksie upadłościowym jest zapis, że dłużnik jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w sądzie w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym zachodzi pierwsza przesłanka ogłoszenia upadłości.

Złożenie wniosku do sądu to dopiero początek naszej drogi do ogłoszenia upadłości firmy. Przedsiębiorcy mogą kontynuować prowadzenie działalności w trakcie toczącego się postępowania upadłościowego. Ponadto jest zobowiązany do odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do wpłacania zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego.

Similar Posts