Praca

Pracownicy ze Wschodu w Polsce

Pracownicy ze Wschodu od wielu lat cieszą się dużą popularnością wśród polskich przedsiębiorców, a to wszystko dlatego, że są sumienni, zmotywowani do pracy, jak również są skłonni pracować czasami nawet 12 godzin w zawodach, którymi Polacy nie są zbytnio zainteresowani podejmować pracy zarobkowej. 

Dlaczego pracownicy ze Wschodu poszukują zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Obywatel państw wschodnich poszukują zatrudnienia w Polsce z wielu przyczyn. Aczkolwiek dominującą przyczyną – i zarazem oczywistą – jest chęć zarobienia większych pieniędzy, niż by mieli taką możliwość w swoim kraju. Jak powszechnie wiadomo na terytorium Polski znajdują się obywatele różnych państw wschodnich, aczkolwiek prym wiodą w dalszym ciągu obywatele Ukrainy, na drugim miejscu w statystykach są to Białorusini, a na trzecim Rosjanie. Zresztą nie można się dziwić temu, że osoba z biedniejszego kraju, wybiera kraj bogatszy, aby móc zaspokoić bytowe potrzeby swoje i swoich najbliższych. Bowiem wystarczy spojrzeć na Polaków wyjeżdżających za lepszym jutrem do państw zachodnich, sytuacja przedstawia się w takim sam sposób. 

Jak zatrudnić pracownika zza wschodniej granicy?

Pomoc w zatrudnieniu pracownika ze Wschodu https://apsprofit.pl/biuro-posrednictwa-pracy-dla-ukraincow/ oferują wszelkiego rodzaju agencje pracy, które się w tym zakresie specjalizują. Dzięki temu zarówno pracownik, jak i pracodawca wie, że zachowane zostają wszelkie kwestie legalności i bezpieczeństwa przy nawiązywaniu stosunku pracy. Agencji takich jest dużo, do jednych z najpopularniejszych należy zaliczyć przede wszystkim Pol Lux, bądź Sparta Praca. Niezależnie od wyboru agencji, pracodawca ma pewność, że wybrany przez agencję pracownik, będzie spełniał wszystkie kryteria zawarte w ofercie o pracę, a cały proces rekrutacji odbędzie się sprawnie i rzetelnie. Przy wyborze agencji pracy należy się kierować przede wszystkim, ile lat działa w tej branży, jak również ilu pracowników w ciągu roku pozyskuje i oddelegowuje do pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby zatrudnić pracownika ze Wschodu, potencjalny pracodawca w pierwszej kolejności powinien uzyskać wpis do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy. Natomiast pracownik, który chciałby podjąć zatrudnienie na terytorium Polski powinien uzyskać tytuł pobytowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wizę. Jeżeli chodzi o kwestię wizy, to akceptowana jest także wiza turystyczna. 

Z jakimi konsekwencjami wiąże się nielegalny pobyt, bądź nielegalne podjęcie zatrudnienia przez cudzoziemca na terenie Polski?

Otóż, jeżeli cudzoziemiec nielegalnie przebywa, bądź nielegalnie pracuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to do konsekwencji takiego zachowania należy w szczególności zaliczyć nałożenie kary grzywny, a nawet wydalenie z Polski . Przy czym należy pamiętać, że taki wpis o wydaleniu zostaje w aktach obcokrajowca i wiąże się to z brakiem możliwości ponownego wjazdu nie tylko na terytorium Polski, ale także na terytorium całej strefy Schengen. W związku z tym warto dokładnie się zastanowić nad takim zamiarem, ponieważ konsekwencje tego mogą być naprawdę duże. 

Dlaczego pracownicy ze Wschodu są tak bardzo rozchwytywani na polskim rynku pracy?

Pracownicy ze Wschodu dlatego są tak bardzo rozchwytywani przez polskich przedsiębiorców, ponieważ jak powyżej zostało wspomniane mają oni duże chęci do pracy i są zmotywowani, aby w sposób rzetelny i odpowiedzialny wykonywać swoje obowiązki względem pracodawcy. Są oni także bliscy kulturowo oraz językowo, co w znacznym stopniu ułatwia komunikację między pracownikiem, a pracodawcą, nawet jeżeli pracownik nie zna biegle języka polskiego. Osoba taka bardzo szybko się asymiluje, podporządkowuje regułom i prawu obowiązującemu w naszym państwie. Oprócz tego są to ludzie, którzy mimo czasami ubogiej znajomości języka, szybko się go uczą. W Polsce z roku na roku przybywa obcokrajowców, którzy przybywają do naszego kraju ze względów ekonomicznych. Obecnie w Polsce pracowników ze Wschodu jest koło trzech milionów, jest to stosunkowo więcej, niż w roku ubiegłym. Dzieje się tak, gdyż zapotrzebowanie na nich w dalszym ciągu wzrasta. W chwili obecnej najwięcej pracowników zza wschodniej granicy pracuje w województwie mazowieckim i małopolskim. Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to jak wskazują statystyki najwięcej tych osób jest w Warszawie, okolicach Grójca oraz okolicach Piaseczna. Przyjeżdżają oni głownie, aby pracować w sektorze budowlanym, spożywczym, produkcyjnym, jak również opiekuńczym. Dla przykładu, jeżeli chodzi o opiekunki dla osób starszych, to pracownicy z zagranicy zmieniają się zazwyczaj w tym zawodzie co trzy miesiące. A więc jedna opiekunka przyjeżdża do Polski na trzy miesiące pracować, po czym odjeżdża na następne trzy miesiące, aby inna osoba mogła na jej miejsce przyjechać, a następnie wraca ponownie, na taki sam okres czasu. Jest to oczywiście wyjątek, ponieważ do innych zawodów pracownicy są kierowani na dłuższe kontrakty. Wszystko zależy od agencji pracy i oczekiwań pracodawcy w stosunku do pracownika. 

Aps Profit Polska sp. Z o.O.
ul. Emilii Plater 14B/U1
71-635 Szczecin
+48 91 462 43 12
www.apsprofit.pl

Similar Posts