Usługi

Jak pozyskać środki unijne na założenie firmy

Jak pozyskać środki unijne na założenie firmy

Odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej to z środków unijnych, nie tylko na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ale również na inne kwestie, zaczęło korzystać miliony ludzi. Środki z Unii Europejskiej na założenie własnej działalności gospodarczej są bardzo popularne nie tylko w naszym kraju, ale terenie wszystkich państw, które należą do wspólnoty. Z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej wiąże się wiele korzyści, ale chcą zajmować się prowadzeniem własnej firmy trzeba być świadomym tego, że własny biznes to nie tylko profity, ale również i obowiązki. 

Jakie są obowiązki osoby prowadzącej własną działalności gospodarczą?

Każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą musi liczyć się z tym, że będzie się to wiązało z szeroką gamą obowiązków. A do obowiązków taki, które należy przypisać podmiotowi posiadającemu własny biznes trzeba zaliczyć przede wszystkim: prowadzenie działalności gospodarczej w sposób legalny, rzetelne rozliczanie się z fiskusem, bieżące monitorowanie zmian zachodzących w przepisach prawnych, dbanie o dobrą promocję swojej firmy, jak również dbanie o to, aby klienci chcieli ponownie wracać i korzystać z danych usług. Bowiem, jeżeli takie czynniki nie będą miały miejsca to firma może w krótkim czasie zbankrutować. 

Na co szczególną uwagę powinna zwrócić osoba, która prowadzi działalność gospodarczą?

Osoba, która zajmuje się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej powinna szczególną uwagę zwrócić przede wszystkim na wybór sposobu opodatkowania, odpowiedni dobór współpracowników, jak również wybór lokalizacji miejsca, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. Podmiot, które będzie prowadził swoją działalność gospodarczą może wybrać zarówno ryczałt, jak i VAT, jako podstawę opodatkowania. Jeśli chodzi o ważny aspekt związany z opodatkowaniem VAT to trzeba przede wszystkim powiedzieć to, że takie opodatkowanie wiąże się w dużej mierze z tym, że istnieje możliwość przez takie działanie obniżenie kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Otóż, podczas opodatkowania VAT, każdy przedsiębiorca ma możliwość przede wszystkim odliczenia sobie takich kosztów jak:

  • opłaty związane z mieszkaniem
  • opłaty za paliwo
  • opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi
  • jak również opłaty związane z kupnem asortymentu artykułów biurowych do swojej firmy.

Wszystko co musisz wiedzieć o wsparciu jakim jest Pożyczka na start!

Pożyczka unijna na start uznawana jest w chwili obecnej za jedno z najpopularniejszy dotacji na przyszłych przedsiębiorców i kierowana jest ona w szczególności w stosunku do osób, które dopiero zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Pomoc finansowa dla przyszłych przedsiębiorców, jaką jest Pożyczka na start  daje sposobność nowym przedsiębiorcom wchodzących dopiero na rynek realizowania swoich zawodowych celów, jak także w pełni realizowania swych marzeń, które są powiązane z kwestią prowadzenia własnej firmy.

Ważną informacją jest również to, iż z  takiej formy pomocy każdego roku decyduje się korzystać coraz większe grono zadowolonych osób, dlatego też dzięki temu mogą przyczyniać się do zatrudniania innych osób bezrobotnych i niwelować bezrobocie na polskim rynku pracy. Pożyczka dla firm na start jest to projekt przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Jak pozyskać środki unijne na założenie firmyTrzeba też zaznaczyć, iż pożyczki dla przedsiębiorców w Warszawie, które są w chwili obecnej tak bardzo popularne oraz realizowane z tego projektu zostały również poszerzone o inne bardzo innowacyjne oraz ciekawe aspekty, a mianowicie chodzi tutaj między innymi o to, iż z tej formy pomocy odnoszącej się finansowania przyszłych przedsiębiorców mogą też zacząć z niej korzystać imigranci albo reemigranci. A w poprzednich takiego typu projektach takiej możliwości niestety nie było. Otóż, jeśli jest mowa o reemigrantach to musimy tutaj jasno powiedzieć, iż do tej grupy są także zaliczani repatrianci. Natomiast, jeśli mowa jest chodzi o imigrantach to trzeba powiedzieć, iż do grupy tej zaliczają się też w szczególności osoby, które są pochodzenia polskiego. Trzeba również dodać, że pomoc finansowa dla nowych przedsiębiorców, jaką jest mikro pożyczka unijna odznacza się też tym, iż jest to projekt realizowany na bardzo korzystnych warunkach. Pożyczka na start jest to świetne rozwiązanie dla wszystkich osób, które chcą otworzyć działalność gospodarczą, lecz nie posiadają do tego celu wystarczającego zaplecza finansowego. 

Dotacje na założenie działalności gospodarczej z urzędu pracy

Dotacje na założenie działalności gospodarczej z urzędu pracy charakteryzują się tym, że są formą pomocy bezzwrotnej, ale aby tak się stało osoba, która uzyskała dotację musi utrzymać swoją firmę przez cały rok kalendarzowy. Jeżeli tego nie dokona to będzie wtedy zobligowana do zwrotu uzyskanych środków finansowych w całości wraz z odsetkami ustawowymi. Trzeba też wiedzieć, że każdy przedsiębiorca, który skorzystał z tej formy finansowania musi dokładnie udokumentować na co wydał otrzymane pieniądze

Similar Posts