Usługi

Ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób: co musisz o tym wiedzieć?

Ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób: co musisz o tym wiedzieć?

Ubezpieczenia na życie oraz na wypadek ciężkich chorób to jedna z tych kwestii, które w naszym kraju nadal są traktowane raczej po macoszemu. Czy słusznie?


Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Dostępne dane statystyczne dowodzą, że niektóre rodzaje polis ubezpieczeniowych są właściwie standardowo nabywane przez Polaków. Mowa tutaj przede wszystkim o różnego rodzaju formach ubezpieczenia pojazdów a także oczywiście ubezpieczeniach domu lub mieszkania. Jeżeli jednak chodzi o pozostałe ubezpieczenia Szczecin, można śmiało postawić tezę, że polski rynek znajduje się daleko w tyle za analogicznym sektorami chociażby z krajów Europy Zachodniej.
Doskonałym przykładem ilustrującym opisywaną sytuację mogą być chociażby ubezpieczenia Szczecin na wypadek ciężkich chorób. Z jednej bowiem strony zarówno statystyki zapadalności, jak też umieralności na przykład na choroby nowotworowe znajdują się w Polsce na znacznie wyższych poziomach, niż ma to miejsce przykładowo w Niemczech, Szwecji czy Francji. Badania sondażowe dowodzą ponadto, że statystycznie rzecz biorąc Polacy są świadomi faktu, iż publiczny system opieki zdrowotnej w naszym kraju znajduje się w bardzo kiepskiej sytuacji i jest, najdelikatniej mówiąc, niezbyt wydolny. 

Jednocześnie jednak można dostrzec, że owa wiedza teoretyczna w żaden istotny sposób nie przekłada się na praktykę. Jest to sytuacja dosyć paradoksalna, ponieważ to właśnie w znacznie bardziej zamożnych krajach o znacznie wyższym poziomie opieki zdrowotnej takie rozwiązania, jak chociażby wspomniane ubezpieczenia na wypadek ciężkich chorób należą właściwie do opcji standardowych. Tymczasem w Polsce, pomimo naprawdę niewielkiego kosztu tego rodzaju polisy, na wykup ubezpieczenia zapewniającego nam ochronę w przypadku ciężkiej choroby nadal decyduje się bardzo niewielki odsetek osób.

Sprawdź także:


Co daje ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób?

Niestety, czy tego chcemy, czy też nie, ryzyko zapadnięcia na jakąś z naprawdę ciężkich chorób dotyczy tak naprawdę każdego z nas. Tym bardziej w polskich realiach, gdzie obiektywne dane wskazują chociażby na wielomilionową rzeszę nałogowych palaczy papierosów, co w oczywisty sposób dowodzi, że osób należących do grupy wysokiego ryzyka jest w naszym kraju naprawdę wiele.

Co jednak dokładnie oferuje dobre ubezpieczenia Szczecin na wypadek ciężkich chorób? Mówiąc najkrócej, są dodatkowe pieniądze, które można przeznaczyć na wsparcie podstawowego leczenia. Suma pieniędzy, która jest wypłacana w przypadku uruchomienia polisy(czyli zapadnięcia na ciężką chorobę) to najczęściej kwota rzędu kilkuset tysięcy złotych.

Do czego jednak dokładnie mogą posłużyć te pieniądze? W pierwszej kolejności warto tutaj wspomnieć, że wiele najbardziej nowoczesnych leków oraz terapii nadal nie znajduje się w koszyku świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oznacza to, że w niektórych przypadkach ciężko chory pacjent może otrzymywać starsze i mniej efektywne leki po prostu z tej przyczyny, że osoby odpowiadające za refundację NFZ podjęły taką a nie inną arbitralną decyzję. Oczywiście, w tym wypadku pieniądze wypłacane przez ubezpieczenia Szczecin mogą posłużyć na przykład właśnie w celu sfinansowania nowoczesnej terapii. 

Na tym jednak kwestia w żaden sposób się nie kończy. Doskonale wiadomo, że chociażby w przebiegu chorób nowotworowych efektywność całego procesu leczenia zależy nie tylko od terapii bazowej, ale również środków dodatkowych. Mowa tutaj chociażby o odpowiednio dobranej diecie, profesjonalnym wsparciu psychologicznym czy suplementacji. Tymczasem w polskich warunkach przykładowo wsparcie specjalisty onko-psychologa lub też onko-dietetyka oczywiście nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Do tego trzeba dodać, że specjalna dieta, która według badań zwiększa szanse na pokonanie choroby, również wymaga dodatkowych środków finansowych, przez co wiele osób chorujących po prostu nie może sobie na to pozwolić. Również więc w tym aspekcie dostrzegamy, jak ogromną rolę może odegrać polisa ubezpieczeniowa na wypadek ciężkich chorób.


Czym są polisy na dożycie?

Inny bardzo ciekawy wariant, jeżeli chodzi o dostępne na rynku ubezpieczenia Szczecin to tak zwane terminowe polisy na życie. Na czym polega działanie takiego produktu? Otóż w bardzo przemyślany sposób łączy on w sobie zalety polisy ubezpieczeniowej oraz produktu oszczędnościowego.
W przypadku terminowej polisy na życia umowa, jak sama nazwa wskazuje, jest zawierana na określony czas. Może to być np. 10 czy 15 lat. Przez ten czas wpłacamy składki, które są odpowiednio pomnażane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeżeli dojdzie do uruchomienia polisy, nasi bliscy otrzymają kwotę ubezpieczenia. W wypadku jednak, kiedy nie uruchomimy polisy a umowa po prostu wygaśnie, suma wpłaconych składek zostanie nam zwrócona, oczywiście z dodatkiem zysków wypracowanych przez ten czas.

Ze względu na bardzo niewielkie obciążenie w skali miesiąca terminowe ubezpieczenia Szczecin mogą być uznawane za świetne rozwiązanie komplementarne w stosunku do innych metod oszczędzania pieniędzy oraz ochrony naszej finansowej przyszłości.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/

Similar Posts