Zdrowie

Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu?

Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu?

Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu? Jak każde uzależnienie, alkoholizm objawia się stopniowo. W rezultacie rozpoznanie początkowych objawów może być trudne, a osoby uzależnione często pozostają w sferze zaprzeczeń i fantazji. Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu? To, czy można zdiagnozować uzależnienie od alkoholu, zależy od stadium zaawansowania pacjenta.

Objawy są nieco inne dla każdego z nich i mogą się nasilać z czasem. Rozpoznanie tego problemu wymaga dużej samoświadomości i odrzucenia złudzeń. Przyznanie się do siebie i rozpoznanie problemu, który wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale również na nasze życie towarzyskie czy zawodowe, to trudna decyzja.

Jakie są objawy pierwszego etapu uzależnienia?

Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu?
Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu?

Aktualny stan wiedzy pozwala stwierdzić, że proces alkoholizmu dzieli się na cztery etapy, które nasilają się wraz z pogłębianiem się uzależnienia. Początkowa faza przedalkoholowa ma głównie charakter psychologiczny i jest ledwo dostrzegalna dla świadków. Osoby uzależnione są wówczas narażone na kontakt z alkoholem głównie podczas przyjęć i uroczystości. To samo dotyczy osób pijących okazjonalnie. Jednak różnica między nimi polega na stylu picia. Dla alkoholików to relaks. Pomaga zrelaksować umysł i ciało. Często jest to również świetny sposób na poprawę nastroju lub pokonanie nieśmiałości. Często nawet nieświadomie uzależnieni prowokują sytuacje, w których mogą się napić.

Jakie są objawy drugiego etapu uzależnienia?

Drugi etap uzależnienia to etap ostrzegawczy, kiedy objawy alkoholizmu stają się bardziej nasilone. Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu na tym etapie? W tym czasie mogą wystąpić luki w pamięci, czyli tak zwane błędy. „Pęknięte membrany” po intensywnym piciu.

Dodatkowo osoby na tym etapie mogą doświadczać:

  • trzeba pić potajemnie i samotnie, a także trzeba przygotować się na imprezę,
  • tendencja do szybszego picia, na przykład podczas imprez,
  • wyraźne zmiany w zachowaniu po spożyciu alkoholu.

Mogą również wystąpić wyrzuty sumienia związane z piciem. Jednak alkoholik nie zdaje sobie sprawy z problemów, z jakimi się boryka.

Jakie są objawy trzeciego etapu uzależnienia?

Trzeci etap uzależnienia to etap krytyczny, w którym uzależnienie stało się oczywistym problemem. Często osoby pijące tracą kontrolę nad tym, ile i jak piją. Często pacjenci mają świadomość, że picie alkoholu jest nałogiem. W rezultacie stał się szczególnie wrażliwy na tematy z nim związane. Potrafi agresywnie reagować na krytyczne uwagi, a także stara się udowodnić, że problem nie dotyczy go. Z tego powodu istnieją krótkie okresy karencji, które zawsze kończą się nawrotem. Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu w okresie krytycznym? Dochodzi do tego podporządkowanie życia alkoholowi, objawy odstawienia biologicznego i zaniedbywanie innych dziedzin życia: pracy, rodziny, życia społecznego.

Jakie są objawy czwartego etapu uzależnienia?

Faza przewlekła jest końcowym etapem alkoholizmu. Na tym etapie picie staje się sensem życia. Osoba uzależniona nie może uniknąć kolejnej dawki alkoholu. Ani rodzaj napoju, ani pora dnia nie miały znaczenia. Picie alkoholu tutaj poważnie wpływa na zdrowie, obniża inteligencję i sprawność fizyczną, powoduje bóle głowy i wymioty.

Na co zwrócić uwagę, szukając oznak alkoholizmu

Objawy alkoholizmu można rozpoznać, uważnie obserwując zachowanie osoby uzależnionej. Choć dokonują ich przede wszystkim psychiatrzy lub terapeuci, warto o takich obserwacjach informować także w gronie najbliższych znajomych.

Specyficzne objawy można również zidentyfikować bez znajomości osoby uzależnionej i obejmują one:

  • zwiększona tolerancja na alkohol,
  • nawracająca depresja,
  • głód alkoholowy, np. objawiający się fizycznymi reakcjami abstynencyjnymi,
  • utrata kontroli nad konsumpcją,
  • skupienie się na piciu z pominięciem innych dziedzin życia.

Znaczenie może mieć również wygląd osoby podejrzanej o alkoholizm. Alkoholicy często są odwodnieni, co powoduje, że ich skóra staje się szara, a zmarszczki pojawiają się szybciej. Charakterystyczne są również obrzęki i zaczerwienienia twarzy, które są spowodowane rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi.

Alkohol i inne uzależnienia – jak pomóc?

Niezależnie od rodzaju substancji uzależniającej, każda z nich działa destrukcyjnie na organizm. Każdy z nich ma nieco inne objawy związane z uzależnieniem – zarówno na poziomie uzależnienia biologicznego, jak i behawioralnego. Osoba uzależniona często ma problemy z określeniem swojego stanu, dlatego bardzo pomocna może okazać się bliska osoba, która pomoże jej porozmawiać o swoich problemach. Dlatego zawsze niepokojące jest, gdy bliscy ignorują swój wygląd, radykalnie zmieniają swoje zachowanie i zaniedbują ważne dla nich aspekty życia. Ważne jest również, aby starać się ukryć spożywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Takie zdjęcia mogą wskazywać na problem z uzależnieniem, więc warto przekazać jej te obserwacje. Pomocne może być również wskazanie, gdzie można leczyć uzależnienie.

Similar Posts